Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

justmine
12:35
6550 a165
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiks wiks
justmine
07:14
justmine
07:11
7011 4cfc
Reposted fromtichga tichga viatobecontinued tobecontinued
justmine
07:03
6570 2f89 500
"Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawonderwall wonderwall
justmine
07:03

February 20 2020

justmine
21:56

Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.

— Milan Kundera, Život je jinde (1969), pl. Życie jest gdzie indziej
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr viatake-care take-care
justmine
21:56
4795 8db0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatake-care take-care
justmine
21:56
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja via100suns 100suns
justmine
21:54
5578 f3b4 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaKuishi Kuishi
justmine
21:54
2605 5351 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKuishi Kuishi
justmine
21:53
6923 6cbc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaKuishi Kuishi

February 19 2020

justmine
19:42
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla Ciebie, a nie takim, które ktoś Ci zaplanował. 
— Piotr C.
Reposted fromlovvie lovvie viaupinthesky upinthesky
justmine
19:42
0502 8044 500
Reposted fromboli boli viaupinthesky upinthesky
justmine
12:01

Świat to pole bitwy i albo nauczysz się obrywać kulki, albo kupisz sobie hełm.


— Rob Hart - Magazyn
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaupinthesky upinthesky
justmine
08:20
7547 357f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
justmine
08:20
4228 e194 500
Reposted fromzbitek zbitek viatobecontinued tobecontinued
justmine
08:17
7336 a0bf

February 18 2020

justmine
16:48
4527 1133 500
justmine
16:47
5572 b57b 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viatobecontinued tobecontinued
justmine
16:47
7739 f9d6 500
Reposted fromZircon Zircon viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl