Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

justmine
06:26
9281 96a3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viachapstick chapstick

September 17 2018

justmine
19:39
4900 5602 500
just visiting
Reposted fromjodynaa jodynaa viatobecontinued tobecontinued

September 15 2018

justmine
16:55
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako vianathloves nathloves
justmine
16:54
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka vianathloves nathloves
justmine
16:52
0334 6a1b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja vianathloves nathloves
justmine
16:51
Jedni chcą  dużo pieniędzy  Inni chcą  dużo lajków 
A ja  Po prostu  Chcę dużo Ciebie 
justmine
16:51
Chociaż  Często  Nie miewam  Nastroju 
Zawsze  Mam nastrój  Na Ciebie
justmine
16:47
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viacontigo contigo
justmine
16:41
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viacontigo contigo
justmine
16:39
3801 8561 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialovvie lovvie
justmine
16:37
justmine
16:35
3453 b08c 500
Reposted frompiehus piehus viaBetterPointOfView BetterPointOfView
justmine
16:34
2622 5254
Reposted fromsiedem siedem viaBetterPointOfView BetterPointOfView
justmine
16:34
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viaBetterPointOfView BetterPointOfView
justmine
16:33

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
justmine
16:28
3606 6d07 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
justmine
16:28
3609 23c4
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
justmine
16:28
Reposted fromshakeme shakeme viaskraweksiebie skraweksiebie
justmine
16:28
justmine
16:24
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajestemjeden jestemjeden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl