Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

justmine
07:16
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
justmine
06:58
3950 7fd9
justmine
06:54
0325 c3b0
Reposted fromsosna sosna viadancingwithaghost dancingwithaghost

August 15 2017

07:50
9328 e502

Sneezing

justmine
07:49
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola

August 14 2017

justmine
17:38

August 04 2017

12:17
3876 1963

cr4y0ns:

Z Berg in “First kiss

if they don’t end up in a happy relationship forever i will be sad. Just look at how passionate they are. Holy fuck

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagdziejestola gdziejestola

August 03 2017

justmine
10:22
Wspomnienie jest jedynym rajem, z którego nikt nas nie może wypędzić.
— Jean-Paul Sartre

July 25 2017

justmine
13:32
8553 5799
justmine
13:32

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viatobecontinued tobecontinued
justmine
07:09
Jak się rozstawaliśmy natychmiast brakowało tchu. Rozumiesz, jak jego nie było przy mnie (...) był gdzieś daleko, to mnie wszystko bolało. Dusiłam się i wszystko mnie bolało. Po tym duszeniu, kiedyś na początku (...) poznałam, że go kocham.
— Jerzy Pilch "Miasto utrapienia"
justmine
07:08
7468 4d10
Reposted fromsosna sosna viarawwwr rawwwr

July 23 2017

justmine
11:12
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaucieknijmi ucieknijmi
justmine
10:20
Byłam zakochana w tym jak mocno mnie kochałeś.
— Losing Hope

July 13 2017

justmine
10:26
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viagdziejestola gdziejestola

July 12 2017

justmine
15:39
Marzy mi się masaż karku. Albo chociaż jakiś dotyk. Dotyk osoby w której mam upodobanie. W ogóle coś przyjemnego mi się marzy. Zapach przyjemny, smak, dotyk. Coś takiego.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaupinthesky upinthesky

July 11 2017

17:18
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
justmine
17:18
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viarawwwr rawwwr
justmine
06:55
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viaDeliriaVisionary DeliriaVisionary

July 10 2017

justmine
18:21
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaMonia94 Monia94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl