Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2019

justmine
21:52
Ko­cha­łem lu­dzi nie­wie­lu - lecz moc­no

Josif Brodski
justmine
20:55
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viaToshi Toshi
justmine
20:55
Reposted fromshakeme shakeme viaToshi Toshi
justmine
19:38


I hate morning people
justmine
19:38
2977 5dfa 500
Reposted frompiehus piehus viaprettylitlleliar prettylitlleliar
justmine
19:37
3375 6663 500
justmine
19:17
3015 015a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
justmine
17:22

"Czy wiesz, jak ja sobie wyobrażam szczęście? Oko utopione w oku, w którego głębiach obietnice raju, dłoń w dłoni, której dotknięcie wzbudza bicie mojego serca".

~ Józef Bliziński

justmine
17:04
2064 cab4 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
justmine
16:58
Niech się pan nauczy brać serio to, co jest tego warte, a z reszty niech się pan śmieje.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
justmine
16:58

1. "Zdarzało się, że w ciągu jednego dnia [Piotr] przylatywał ze Stanów, wsiadał na lotnisku w samochód i przyjeżdżał po to tylko, żeby ze mną porozmawiać. Tak po prostu."
2. "A dalej historia potoczyła się jak z filmu "Indiana Jones". Bo o ile polecieć na Phuket było łatwo, [o tyle] powrót wydawał się niemożliwy. [...] Piotr postanowił jednak zrobić wszystko, żebyśmy [w Nowy Rok] byli razem. Miał do przejechania 150 kilometrów. Podróż zajęła mu jedenaście godzin. Wynajął starą ciężarówkę, potem rachitycznym kutrem rybackim, płacąc za jego wynajęcie majątek, przepłynął na wyspę, na której byłam, i w końcu rowerem dotarł do mnie... godzinę przed północą!" Karolina Ferenstein-Kraśko

Idealny przykład tego, że mężczyzna, który chce być ze swoją kobietą po prostu z nią jest. Nawet, jak się boi. Nawet, jeśli jest w trakcie aplikacji, doktoratu, jedzie na misję do Afryki, ma naprawdę dużo pracy i naprawdę mało pieniędzy. Nie odkłada tego na później.

Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu [...] na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.

https://bit.ly/2KgLG4e
justmine
10:57
Każdego świątecznego wieczoru, zanim położysz się do łóżka, zapytaj siebie: "Czyje życie uczyniłem dziś piękniejszym?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
justmine
10:57
0016 6676 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
justmine
10:57
9629 9473 500
Reposted fromnotnow notnow viathoruviel thoruviel
justmine
08:40
...a ja leżę i leżę i leżę
i nikomu nie ufam
i nikomu nie wierzę
a ja czekam i czekam i czekam
ciszę wplatam we włosy
i na palce nawlekam...
justmine
07:54
6290 ee7f 500
Jestem przepełniony pieknem, bo problemów mam bez liku. 

December 14 2019

justmine
22:55
0239 8c97
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaMuppet Muppet
justmine
22:55
1040 2d76
Reposted fromMuppet Muppet
justmine
22:53
5737 5244 500
Reposted fromMuppet Muppet
justmine
22:52
2522 09c9
Reposted fromhysterie hysterie viaMuppet Muppet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl