Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

justmine
18:24
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
justmine
13:27
Pachniesz jak szczęście. Moje najpiękniejsze wspomnienia mają Twój zapach.
— Aleksandra Steć
justmine
13:26
6918 69bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
justmine
13:26
To ciekawe, jak przy niektórych ludziach człowiek może się poczuć swobodnie, niemal jak w domu.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
justmine
13:26
1022 e525 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakikkeer kikkeer
justmine
13:23
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
justmine
13:22
justmine
13:21
justmine
13:20
5576 bef7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaprettylitlleliar prettylitlleliar
justmine
13:20
justmine
13:19
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaprettylitlleliar prettylitlleliar
justmine
13:19
6258 fb5f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaprettylitlleliar prettylitlleliar
justmine
13:19
5839 f783 500
Reposted fromsoftboi softboi viaprettylitlleliar prettylitlleliar
justmine
13:19
6498 0ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaprettylitlleliar prettylitlleliar

February 11 2019

justmine
16:24
9251 62c6 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viacontigo contigo
justmine
16:24
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viacontigo contigo
justmine
16:24
5166 f779 500
Reposted fromsoftboi softboi viaprzeblyski przeblyski
justmine
16:23
Człowiek powinien mieć takiego swojego człowieka. Do kochania, do przytulania. Na spacer i żeby napić się herbaty w chłodny wieczór. Powinien mieć takiego "swojaka", któremu powierzy tajemnice, rozterki, podzieli z nim radość i łzy. Człowiek powinien mieć do kogo otworzyć usta i serce. Wtedy to życie ma sens.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
justmine
16:23

November 10 2018

justmine
22:24
0439 000f 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialittlewhitelies littlewhitelies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl