Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

justmine
13:36
justmine
13:36
Słowem, zawiązałem znajomość, która bliżej obchodzi me serce.
— Johann Wolfgang von Goethe, Cierpienia młodego Wertera
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viarudelubie rudelubie
justmine
13:36
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viawonderwall wonderwall
justmine
13:36

May 24 2019

justmine
21:45
Nie potrzebujesz nowego telefonu, kolejnej pracy, kolejnego zgonu na melo, niepotrzebna Ci piątka, nowe ubranie czy lans na mieście. Ty potrzebujesz drugiej osoby, przy której zgubisz godziny, miesiące i lata. Osoby, do której Twoje serce będzie biegło, a świat będzie jak zaraz po zejściu z karuzeli. Potrzebujesz miłości od człowieka z idealnymi dla Ciebie wadami. I choćby miał ich pełno, choćby powtarzali że to błąd, to będzie on Twoim ulubionym błędem, który ciągle będzie Ci towarzyszył jak ulubiona piosenka.
— skejter.moblo.pl
Reposted fromlovvie lovvie
justmine
21:44
0345 067b 500
Reposted fromYuei Yuei vialovvie lovvie
justmine
21:44
Każdy miewa przerwy w życiorysie, znika jak zaklęty, bierze złe zakręty.
— Agnieszka Osiecka.
Reposted fromlovvie lovvie
justmine
21:42
 A Ty? O kim będziesz myśleć jak będziesz umierać? 
— Lisie obawy
Reposted fromlovvie lovvie
justmine
21:41
5334 b3d6
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovvie lovvie
justmine
21:41
1835 626c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vialovvie lovvie
justmine
21:41
7481 469f 500
Reposted fromRowena Rowena vialovvie lovvie
justmine
21:41
 Szczęście to miłość. Szczęście to mieć przy sobie ludzi, których się kocha. Można błądzić w ciemności, bać się przyszłości, mieć sobie za złą przeszłość, ale jeśli masz kogoś, kto Cię kocha, wspiera i zrobi dla Ciebie wszystko, to nic więcej się nie liczy.
— K.N. Haner
Reposted fromlovvie lovvie
justmine
21:40
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt vialovvie lovvie
justmine
21:40
1946 7231 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialovvie lovvie
justmine
21:40
 Są sytuacje, w których kobiece serce potrzebuje pomocy męskiego rozsądku, by świat wokół nie rozpadł się w drobny mak. 
— Anna J. Szepielak
Reposted fromlovvie lovvie
justmine
21:40
4102 df8f
Reposted fromiamstrong iamstrong vialovvie lovvie
justmine
21:39
Miłość to biegun ciepła
Transcendentna energia
Miłość to późna godzina
Absolutna przyczyna
I moje serce czasem też
Czuje jej rytm
Kiedy zamykam oczy
Gdy nie dzieje się nic.
— Pidźama porno - One love
Reposted fromlovvie lovvie
justmine
21:39
Nie znam sam siebie, potępiam swe własne życie.
— Księga Hioba, 9,21, Biblia Tysiąclecia
Reposted fromlovvie lovvie
justmine
21:39
Z natury uczciwy to ja nie jestem, ale od czasu do czasu zdarza mi się taki nagły napad uczciwości i nie mogę nic poradzić.
— William Shakespeare, Zimowa opowieść
Reposted fromlovvie lovvie
justmine
21:38
Bądź przywódcą. Pamiętaj, że tylko pierwszy pies w zaprzęgu ma dobry widok.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromlovvie lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl